תהליך הבחירה יבוצע ביום הבחירות באמצעות מערכת ההצבעה הממוחשבת.

כדי להקל על ההצבעה, הכנו דפי עזר לסימון המועמדים שאיתם ניתן להיכנס לעמדת ההצבעה הממוחשבת.

בטופס העזר המועמדים מופיעים באותו הסדר שבו הם יופיעו במסך ההצבעה במערכת הממוחשבת.

לכל מועמד יש מספר המייצג אותו אשר יופיע גם הוא במערכת ההצבעה הממוחשבת.

 

כדי להוריד את טפסי העזר לסימון המועמדים, יש ללחוץ על איזור הבחירה שבו הינך בוחר/ת.