מתפקדי ומתפקדות הבית היהודי

הבית היהודי נמצא היום בנקודת ההשפעה המשמעותית ביותר בתולדותיה.
בביטחון, בהתיישבות, בחינוך, במשפטים ובחיזוק הזהות היהודית של המדינה.

אנו ממשיכים, יחד אתכם, לטפס במעלה הדרך אל הנהגת המדינה.
כחלק מרכזי מכך, אנו רואים חשיבות גדולה ביצירת רשימות משמעותיות של נציגים ונציגות רציניים שירוצו בבחירות לרשויות המקומיות.

השלב הראשון ביכולת ליצור רשימה איכותית הוא לדאוג שאנשים ונשים בעלי משקל ציבורי ויכולות עשיה מוכחות, יבחרו ויציגו את עצמם לבחירה לרשימות לסניפים ולמרכז המפלגה.

החברות שלכם והמעורבות שלכם בבית היהודי מאפשרת לכם ליטול חלק פעיל בעיצוב הרשימות לרשויות המקומיות ובעיצוב מרכז המפלגה שהוא המוסד המשמעותי ביותר בבית היהודי והן בהצגת מועמדות והן בבחירת המועמדים.

באתר הבחירות העלינו את חוקת המפלגה, תקנון הבחירות ולוחות זמנים מפורטים וכתובים בצורה ידידותית למשתמש.

אני קורא לכולכם/ן ליטול חלק בהליך הדמוקרטי שעתיד לעצב את פניה של המפלגה בשנים הקרובות.

נפתלי בנט
שר החינוך ויו"ר הבית היהודי