מפלגת הבית היהודי ממשיכה במהפיכה.

במקביל לעבודה היומיומית שנעשית על ידי השרים והח"כים במשרדי הממשלה, במליאת הכנסת ובסיעה, ממשיכה המפלגה לבסס ולהרחיב את מוסדותיה ואת הפעילות בשטח.

בד בבד עם הקמת ומיסוד הפורומים הנושאיים של המפלגה, יצאנו למפקד חברים וסגרנו את ספר הבוחרים לסניפים ולמרכז.

כל מי שהתפקד/ה עד לתאריך ב' טבת תשע"ז 31/12/2016 זכאי/ת לבחור ולהבחר למועצות הסניפים ברחבי הארץ ולמרכז המפלגה..

הבחירות לסניפים וקביעת מועצות הסניפים היא השלב הראשון בדרך לבחירת רשימות הבית היהודי ברשויות השונות לקראת הבחירות המוניציפליות שיערכו אי"ה בכ"א חשון תשע"ט 30/10/2018 למניינם.

באתר אותו אנו משיקים כעת, ניתן לבדוק בצורה קלה ומהירה את הימצאותכם בספר הבוחרים של הבית היהודי ואת זכאותכם לבחור ולהבחר למועצות הסניפים ולמרכז הבית היהודי. זה שלב נוסף בהידוק הקשר בין ההנהגה ובין הפעילים והפעילות בשטח

הבחירות תתקיימנה אי"ה ביום שני, י' בשבט תשע"ח ( 22/01/2018 ) . והגשת המועמדות אפשרית עד י"ב כסלו תשע"ח 30/11/2017

באתר מופיע תקנון בחירות ולו"ז מפורט עם מועדי הגשת מועמדות למרכז המפלגה ולמועצות הסניפים.

ממשיכים קדימה בדרך להנהגת המדינה.


ניר אורבך

מנכ"ל הבית היהודי